Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Tribologia

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna

Wydawca

Simpress Oficyna Wydawnicza SIMP

ISSN

0208-7774

eISSN

1732-422X

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15