Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Vibrational Spectroscopy

Redaktorzy

Wydawca

Elsevier B.V.

ISSN

0924-2031

URL

journals.elsevier.com/vibrational-spectroscopy

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Roczniki