Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Wireless Networks

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
6.2 Informatyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

20316

Wydawca

Springer Nature

ISSN

1022-0038

eISSN

1572-8196

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Roczniki