Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Wydawca

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją

ISSN

1643-4773

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7