Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją

Poprzedni tytuł

PL Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Adres

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

Redakcja

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Adres redakcji: ul. Piotrowo 3, 60 - 965 Poznań, tel. +4861 6652740, fax. +4861 6652200

ISSN

1733-1919

Częstotliwość

nieregularne

Katalog

zz2004976689

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1733-1919-zeszyty_naukowe_politechniki_poznanskiej__budowa_maszyn_i_zarzadzanie_produkcja?q=abef8fb1-13ba-48c8-9e12-b4863ded4ec6$2&qt=IN_PAGE

Uwagi

Czasopismo nie ukazuje się.