Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing

Wydawca

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ISSN

2081-3430

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13

Roczniki