Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne

Wydawca

Politechnika Gdańska. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ISSN

1732-1166