Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Wariant tytułu

EN Research and Technical Papers of Polish Association for Transportation Engineers in Cracow. Series: Proceedings

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie

ISSN

1231-9171

Uwagi

ISSN wg Listy MNiSW. ISSN podany w czasopiśmie: 1231-9155

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5