Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Title variant

EN Research and Technical Papers of Polish Association for Transportation Engineers in Cracow. Series: Proceedings

Journal unique ID

1002374

Publisher name

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie

ISSN

1231-9171

URL

https://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1231-9171-zeszyty_naukowo-techniczne_stowarzyszenia_inzynierow_i_technikow_komunikacji_w_krakowie__seria_materialy_konferencyjne

BazEkon

https://bazekon.uek.krakow.pl/przegladaj/Z/1231-9171

Comments

ISSN wg Listy MNiSW. ISSN podany w czasopiśmie: 1231-9155

Journal years

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.