Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne | Rocznik: 2018

Numer nr 8-9
Zaprezentowany na

XXXIV Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT’2018, 12-14.09.2018, Bydgoszcz, Polska

Artykuły (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS