Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Annals of Physics | Rocznik: 2014

Numer vol. 344
Data opublikowania

2014