Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok 2013
Punktacja MNiSW

7