Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Bioresource Technology

Rok 2014
Punktacja MNiSW

45

Impact Factor

4,494