Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Journal of KONES Powertrain and Transport

Rok 2014
Punktacja MNiSW

6