Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Tribology International

Rok 2015
Punktacja MNiSW

35

Impact Factor

2,259