Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Coordination Chemistry Reviews

Rok 2017
Punktacja MNiSW

50 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

14,499