Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Journal of KONES Powertrain and Transport

Rok 2017
Punktacja MNiSW

14 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]