Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Logistics and Transport

Rok 2017
Punktacja MNiSW

13 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]