Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Physica Status Solidi B

Rok 2017
Punktacja MNiSW

20 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,729