Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Physica Status Solidi B

Rok 2017
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
6.6 Nauki fizyczne

Punktacja MNiSW

20,0

Impact Factor

1,729