Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Rok 2017
Punktacja MNiSW

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]