Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Przemysł Chemiczny

Rok 2017
Punktacja MNiSW

15 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

0,399