Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Ultrasonics Sonochemistry

Rok 2017
Punktacja MNiSW

45 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

6,012