Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Advances in Colloid and Interface Science

Rok 2018
Punktacja MNiSW

45 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

8,243