Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Archives of Thermodynamics

Rok 2018
Punktacja MNiSW

13 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]