Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Chemistry of Materials

Rok 2018
Punktacja MNiSW

45 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

10,159