Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Desalination and Water Treatment

Rok 2018
Punktacja MNiSW

20 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,234