Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Grey Systems: Theory and Application

Rok 2018
Punktacja MNiSW

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]