Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences

Rok 2018
Punktacja MNiSW

15 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,418