Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Liquid Crystals

Rok 2018
Punktacja MNiSW

30 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

3,078