Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: New Biotechnology

Rok 2018
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.7 Inżynieria materiałowa
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
3.4 Nauki o zdrowiu
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.5 Zootechnika i rybactwo
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Punktacja MNiSW

30,0

Impact Factor

3,739