Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Tribology International

Rok 2018
Punktacja MNiSW

35 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

3,517