Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Electrochimica Acta

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.3 Technologia żywności i żywienia
6.5 Nauki chemiczne

Punktacja MNiSW

100

Impact Factor

5,383 [Lista 2018]