Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: IFAC-PapersOnLine

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.8 Inżynieria mechaniczna
5.3 Nauki o bezpieczeństwie

Punktacja MNiSW

20