Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.3 Nauki o kulturze fizycznej
3.4 Nauki o zdrowiu
6.2 Informatyka
6.4 Nauki biologiczne

Punktacja MNiSW

100

Impact Factor

2,097