Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Journal of Molecular Liquids

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.7 Inżynieria materiałowa
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

Punktacja MNiSW

100,0

Impact Factor

5,065