Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Microorganisms

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
6.4 Nauki biologiczne

Punktacja MNiSW

20

Impact Factor

4,167 [Lista 2018]