Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Optical Materials

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

Punktacja MNiSW

70,0

Impact Factor

2,779