Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: RSC Advances

Rok 2020
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
6.5 Nauki chemiczne

Punktacja MNiSW

100 [Lista 2019]

Impact Factor

3,119 [Lista 2019]