Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Biomedical Signal Processing and Control

Rok 2021
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
3.4 Nauki o zdrowiu
6.2 Informatyka

Punktacja MNiSW

140

Impact Factor

3,137 [Lista 2019]