Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Computer Speech & Language

Rok 2021
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
6.2 Informatyka

Punktacja MNiSW

100,0

Impact Factor

1,899 [Lista 2020]