Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Dyes and Pigments

Rok 2021
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.7 Inżynieria materiałowa
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.3 Technologia żywności i żywienia
6.5 Nauki chemiczne

Punktacja MNiSW

100,0

Impact Factor

4,889 [Lista 2020]