Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Journal of Clinical Medicine

Rok 2021
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
3.3 Nauki o kulturze fizycznej
3.4 Nauki o zdrowiu
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
6.5 Nauki chemiczne

Punktacja MNiSW

140

Impact Factor

3,303 [Lista 2019]