Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Remote Sensing

Rok 2021
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
5.2 Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
5.7 Nauki prawne
6.7 Nauki o Ziemi i środowisku

Punktacja MNiSW

100

Impact Factor

4,509 [Lista 2019]