Processing may take a few seconds...

Submit a comment for architectural work
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Projekt zamienny zagospodarowania terenu oraz projekt zamienny budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym (oznaczonego w projekcie literą C) - etap II inwestycji obejmującej w całości budowę zespołu budynków mieszkalnych i usługowych z parkingiem podziemnym i zagospodarowaniem terenu

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.