Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Charakterystyki dynamiczne konstrukcji z lepko-sprężystymi tłumikami modelowanymi za pomocą pochodnych ułamkowych

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel