Processing may take a few seconds...

Submit a comment for dissertation
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Kompozytowe scyntylatory na bazie warstw i kryształów granatów: krystalizacja metodą epitaksji z fazy ciekłej oraz badania ich właściwości luminescencyjnych i scyntylacyjnych

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel