Processing may take a few seconds...

Submit a comment for dissertation
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Wpływ zanieczyszczeń węglowodorowych na zdolności adaptacyjne mikroorganizmów do biodegradacji związków alifatycznych i aromatycznych

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel