Processing may take a few seconds...

Submit a comment for outcome
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Sposób wytwarzania dwufazowego nanokompozytu odwracalnie absorbującego wodór na bazie stopu magnezu modyfikowanego stopem typu TiNi

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel