Processing may take a few seconds...

Submit a comment for outcome
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Piperydyniowe ciecze jonowe z anionem 4-(4-chloro-2-metylofenoksy)butanianowym oraz sposób ich wytwarzania i zastosowanie jako herbicydów

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel