Processing may take a few seconds...

Submit a comment for outcome
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Nowe ciecze jonowe 4-chloro-2-metylofenoksyoctany (alkoksymetylo)etylodimetyloamoniowe, sposób ich otrzymania oraz zastosowanie jako herbicydy

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel