Processing may take a few seconds...

Submit a comment for outcome
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Nowe amoniowe ciecze jonowe z kationem alkilo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowym i anionem 2-(2,4-dichlorofenoksy)popionianowym oraz sposób ich otrzymywania i zastosowanie jako środki ochrony roślin

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel